News

A_TEN_TÁTY___

A_TEN_TÁTY___

Böser Widerstand / DAS ATENTTAT

Simona Blahutová et UFFO 23/4/2019

Věk nevinnosti a věk viny/ Vina / Okupace/Kolaborace/Rezistence/Sabotáž/Kde je dobro a zlo?/Kde domov můj?/Domovina-Vlast-Vaterland/Lid-Völk/Imagined Comunity/ Grimmové a Erben/Soužití a konflikt/Válka a mír/… Nadvláda a podrobení/Právo a bezprávi/Legitimita a zvůle/Pud slasti-princip reality-pud smrti/ … Tísíciletý mír za cenu potoků krve/Banalita zla/Konečné řešení. Anatomie lidské destruktivity/Kolektivní psychóza/Tragické prozření/Německá truchlohra. A pak…

Otázky viny… pozdní lítost… co bylo možno udělat abychom to zastavili? Co jsme byli povinni udělat? Jsme schopni poznat, kdy se stáváme patrolou vlaku do Osvětimi? Jsme stejně otupělí, jako žáby, které snesou pozvolné oteplování vody, v níž se nakonec uvaří. Co může pomoci rozpoznat zlo, které je naše vlastní, patří naší straně, je částí i naším vlastním dílem? Je třeba vytáhnout všechno zlo na světlo světa, ať každý rozpozná svůj díl, radí římský rétor. Jedině rozpoznání našeho dílu, nám umožňuje učinit správné rozhodnutí. Jsou lidé k těmto věcem citliví, podobní kanárkům v dole, kteří první ucítí smrtící plyn. A mnohdy padnou za oběť, stejně snadno. Jsou však také ti, kteří ucítí pach smrti ve stopě vlastního vozu a rozhodnou se s tím něco provést.

Simona Blahutová představuje příběhy několika takových osobností, konspiračních skupin, partyzánských akcí i děsivou monstrozitu narcistních usurpátorů moci. Heydrich, který napaden s chladnou hlavou tasil revolver na roztřeseného zmatečného atentátníka, jako by byl vtělením samotného Ódina. Dále vystupuje Kurt Gernstein – A SPY FOR GOD – sabotážník – double agent a zápletka telekomunikační konspirace – Operace Valkýra, kterou osnoval nacistický důstojník Stauffenberg. Wágnerem proti zhoubnému Vůdci. Deutschland - Ein Volk, ein Land, ein Führer! Vůdcem svůdce pošetilých, snící o vlastní nadřazenosti, na základě rasy a přirozenosti. Německý odboj – ICH WOLLTE ES DUR SAGEN!!!

Výraz malby této autorky je expresivní. Přesnost střídá uvolnění. Disciplínu afektivní bouře. Obraz je pohyblivý a současně kontemplativní. Existenciální váhání před rozhodnutím. Pod tlakem událostí, nepromeškat správný moment (moc brzo, moc pozdě…je pozdě, pro nás až příliš pozdě...jsme na konci... ??!!). Tragický osud hodný řeckých héroů, filmová scéna, zatmívání, s nímž vyprchává život, který si zachoval důstojnost ve vlastních očích, které hasnou. Smrt je konejšívá, bez děsu z posledního zúčtování… Plátna prostředkují filmu podobný prožitek. Grafiky na okraj plní funkci filmových plakátů, obálek knižních adaptací války špiónů a partyzánských akcí.

Kinematografičnost v autorčině vizuálním uchopení je patrná na první pohled. Plátno malby je spřízněné s filmovým plátnem. Kineze pohybů – drama – scéna – figura – vyobrazení. Heydrichova zatáčka, je sekvencí, ve které se na nás vyřítí vůz, vezoucí Říšského protektora nad provincií Böhmen und Mähren! Elektrizující střet, vrchol mise, strach, slabost, odhodlání desperáta… Simona Blahutová pracuje jako filmová režisérka. Není ani tak spjata s konkrétním tématem Druhé světové války, Německým nacismem či s tématem Sudet. Zpracování historie a dosud živoucí paměť těchto událostí slouží jako medium pro vyprávění, které diváka postaví na zkoušku před zásadní rozhodnutí, zda budu pro vlastní prospěch zlo tolerovat, nebo jsem i s rizikem sebezničení ochoten vystoupit z řady, protestovat, vzdorovat zlu.

© Michal Tošner /14/3/2019