News

5th Salon of Youngh Artists in Zlín

5th Salon of Youngh Artists in Zlín

Absolventka pražské AVU projevovala svůj výrazný talent již na Soukromé vyšší odborné škole umění ve Zlíně, kde sice studovala sochařství, ale upoutávala na sebe pozornost svými technicky dokonale zvládanými, citlivými kresbami. Její tvorba se plně rozvinula až po přestupu ze sochařské školy Karla Nepraše do malířského ateliéru Michaela Rittstena. Po instalacích koncipovaných z vlastních obrazů v souvislostmi s do prostoru začleněnými předmětnými prvky postupně přešla na obdobně tematizované čistě malířské kompozice. Její současné tvorba má své kořeny v době jejího studijního pobytu ve skotském Aberdeenu. (2005), kdy výrazným způsobem nastoupila na cestu konceptuální malby. Tematikou autorčiny tvorby se stal svět postindustriální společnosti, komerce a reklamy, jehož mechanizmy v jistém smyslu zrcadlí i ve způsobu její malby, pro kterou je příznačný značně redukovaný, nezřídka k monochromitě inklinující, anebo například na výrazně červeně, černě či žlutě zúžený kolorit. Důležitým komunikativním rysem jejích pláten je už samotný způsob komponování lidských postav a jejich fragmentů v obrazové ploše, umocňovaný maximálně potlačeným  –odosobněným- malířským rukopisem. Jde o reklamní tvorbu evokující malířské pojetí symbolizující realitu globalizovaného světa, jehož mechanizmy z bytí vytěsňují lidské individuality.

Ludvík Ševeček